رفتن به محتوای اصلی
x
دوره های آموزشی- ظرفیت هر دوره 40 نفر- مکان: سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی دانشگاه
بازی سیطره کتان - ظرفیت هر گروه 8 نفر (هزینه ثبت نام 250000 ریال)- مکان: روبروی کتابخانه مرکزی دانشگاه

لطفاً هزینه ثبت نام به حساب زیر پرداخت و فیش واریز آپلود گردد.

«حساب درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

شماره شبا IR-8601-0000-4001-0718-0302-2757 

شناسه واریز  0526-0000-0000-0000-1540-8611-4071-35

نزد خزانه بانک مرکزی

 

فقط یک فایل
میزان محدودیت 3 مگابایت می باشد.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.

تحت نظارت وف ایرانی