رفتن به محتوای اصلی
x

 

رویداد کار و تک، یک‌قدم به‌سوی آینده

آیا شما یک دانشجو یا فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان هستید و به دنبال یافتن یک شغل مناسب، یک کارآموزی ارزشمند یا یک پروژه همکاری با شرکتهای صنعتی هستید؟ اگراین طور است، این رویداد را از دست ندهید.
این نمایشگاه یک فرصت بینظیر است برای ارتباط مستقیم با شرکتهای صنعتی، آشنایی با فرصتهای شغلی و کارآموزی، معرفی مهارتها و تواناییها، شرکت در کارگاههای آموزشی و توانمندسازی و در نهایت، قدمگذاشتن بهسوی آینده.
 
در این نمایشگاه شما می‌توانید:
  • با شرکت‌های صنعتی مختلف که در حوزۀ فعالیت خود پویا و پیشرو هستند، ارتباط برقرار کنید.

  • با امکانات، خدمات و محصولات شرکت‌های صنعتی آشنا شوید.

  • با پژوهشگران، مخترعان و صنعتگران پیشرو در حوزۀ صنعت صحبت کنید.

  • در کارگاه‌های آموزشی ورود به بازار کار و کارآفرینی شرکت کنید.

 

 

تحت نظارت وف ایرانی