رفتن به محتوای اصلی
x

 

مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه صنعتی اصفهان در دو حوزه کارآفرینی و بهبود وضعیت اشتغال دانشجویان فعالیت می نماید. در این راستا تلاش می گردد با برگزاری دوره ها و رویدادهای آموزشی به توانمندسازی افراد در زمینه اشتغال و کسب و کار، شناسايي و تحريك استعدادهاي كارآفرينانه، تشويق و ترغيب راه‌اندازی كسب و كارهاي جديد، گام موثری در این حوزه ها برداشته شود.

تحت نظارت وف ایرانی