رفتن به محتوای اصلی
x

 

نشانی : دانشگاه صنعتی اصفهان - ساختمان مرکزی- طبقه دوم- 

 

مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه 

مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی

 

شماره تماس: 33919008 و 33911925-031

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی